Alf ja Mårten yrittävät

Alf ja Mårten yrittävät

Professor Alf Rehn ja toimitusjohtaja Mårten Mickos keskustelevat yrittäjyydestä.Sammandrag av svar på frågor om ledarskap, företagande och världserövring. Mitkä ovat johtamisen ja hyvän työyhteisön ainekset? Kuinka Suomesta saadaan yrittäjäystävällisempi maa? Miten menestyisimme maailmalla? Lue professori Alf Rehnin ja toimitusjohtaja Mårten Mickoksen kootut ajatukset koulumme online-sessiosta.

Täältä löydät online-sessiot kokonaisuudessaan: Alf ja Mårten.

Johtajuus

Mårten: En god ledare är öppen och ärlig. Hon delar med sig av sitt arbete till sina kollegor, och hon tar tacksamt emot förbättringsförslag och synpunkter från dem. Hon kan beskriva företagets vision och målsättning klart och tydligt. Hon befrämjar en sund företagskultur.

Alf: Kolme tärkeintä johtajaominaisuutta: 1. Ledare bör vara transparenta. Inget är så irriterande hos en chef som det att man inte vet varför och vad hon vill. 2. Ledare bör vara konsekventa. Inget är så irriterande som en chef, som ena dagen är laissez-faire och andra dagen en paragrafryttare. 3. Ledare bör ha en vision om vart hon vill ta organisationen, för om inte visionen finns är det svårt att motivera att man har en ledare över huvud taget.

Alf: Chefer som inte kan ta beslut, chefer som hela tiden ändrar sig, chefer som inte vågar ha en åsikt är det största misstaget.

Mårten: Jag tror inte att man kan leda andra framgångsrikt om man inte först lär sig leda sig själv. Vi har alla både styrkor och svagheter, som vi inte får blunda för. När vi lär oss hantera oss själva, kan vi lära oss hantera andra.

Alf: En chef måste hela tiden kunna se på sina anställda och ställa sig frågor som: ”Borde den här personen få nya uppgifter för att utvecklas?”, ”Kunde fortbildning hjälpa den här personen hitta sätt för att utveckla sig själv?”, ”Vad blir den här personen glad och ivrig av?”. Det är inte lätt att vara ledare.

Mårten: Ovatko suomalaiset hyviä johtajia? –  Det tycker jag. Vi lär oss från barnsben att ta ansvar och att fungera i grupp. Vi borde kanske lära oss att lyssna bättre och vi borde kanske vara öppnare för nya intryck. Men överlag är finskt ledarskap av världsklass.

Alf: Goda ledare tittar hela tiden på de sätt man gör saker på i organisationen och funderar på hur de kunde utvecklas. Att ta med folk i processen är viktigt, till och med om man måste tvinga folk till att gå utanför sin bekvämlighetszon och inte bara tänka på vad som skulle vara det lättaste sättet att sköta arbetet, utan det mest intressanta och produktiva.

Mårten: Finland har inte så mycket att skämmas för här. Vår tekemisen meininki och vår talkoohenki är på topp. Vi måste bara sluta vara så koncentrerade på oss själva och i stället fokusera på målet med vårt arbete.

Alf: Kuinka suomalainen ja ruotsalainen johtaminen eroavat toisistaan? – Egentligen tror jag inte finskt och svenskt ledarskap skiljer sig så mycket som vi tror. Jo, vissa saker är kulturella, men likheterna är ändå mycket större en skillnaderna. Och så ska man komma ihåg, att det är mycket mera skillnad på en mediachef från Hesa och en ingenjör från Äkäslompolo, än det mellan mediachefen i Hesa och en likadan i Stockholm.

Alf: Vi kommer att ha mycket färre förmän i framtiden. Vad teknologins utveckling möjliggör och även driver, är ju att vi inte behöver fullt lika många människor för att koordinera verksamheten och framför allt inte för att hålla reda på folk. Om människor börjar inse hur mycket de kan göra själv och hålla reda på själv, desto mindre behöver vi förmän. Ledare, däremot, det behövs – människor som kan inspirera och hitta nya vägar framåt!

Alf: Jag tror problemet med teamwork i Finland långt är en fråga om att man inte vill stöta sig med folk. Ingen vill göra de andra förnärmade, så alla bara jobbar på i tysthet. Riktigt teamarbete innebär att man kommunicerar och även utvecklar varandra, och det kan man inte göra om alla går omkring och är rädda för att någon ska bli arg.

Yrittäjyys

Mårten: Tärkeintä yrittäjyydessä? Att man verkligen vill göra det. Det är inte lätt att vara företagare eller entreprenör. Men det är roligt och givande. Man måste ha en benhård tro på att det kommer att lyckas förr eller senare.

Alf: Kunskap om företagande får man absolut bäst genom att hålla på med det hela. Jag är inte helt övertygad om att man skall ordna massor med utbildningar. Ordna i stället ställen där folk kan börja dra igång saker, plus stöd med t.ex. juridik och ha folk learning by doing. Detta ständiga tjat om tillväxtföretag (kasvuyrittäjyys) irriterar mig. Det, att folk tar ansvar och smått börjar skapa sitt eget arbete ska stödas mycket mera än det görs idag.

Mårten: Suomen vahvuudet yrittäjyyden näkövinkkelistä? Vahvuudet: bra utbildningsnivå, hög arbetsmoral, väl fungerande infrastruktur, en ny generation som har sett världen. Heikkoudet: låg andel entreprenörer, låg tolerans för risk, missunnsamhet i samhället, småskaligt tänkande, långsamhet.

Alf: De företag som klarar sig i framtiden kommer att vara sådana som kan utmana sina anställda och ge dem möjligheter att utvecklas. Jag tror själv att morgondagens jobb kommer att handla mycket mera om individers förmåga att själv skapa värde än en industrialiserad idé där vi alla är små kugghjul. Framtidens jobb, åtminstone i Finland, kommer att vara mera skapande, men också mycket mera krävande, varför vi alla måste fundera på hur vi utvecklar oss och hela tiden bygger på vårt eget kunnande.

Mårten: Den första frågan är om Finland över huvud taget vill vara ett entreprenörsvänligt land. Visst säger folket så och visst säger politikerna så. Men jag tycker inte att man tar frågan på fullaste allvar. Jag ser det som möjligt att majoriteten av Finlands folk inte bryr sig om företagarandan. Inget fel i det. Det finns många sätt att organisera en nation och alla länder kan inte vara lika duktiga på alla saker.

Mårten: Om man är fast besluten att göra Finland mer företagarvänligt, då får man börja med attitydfostran. Det är okej att vara annorlunda. Det är fint att ha ambitioner. Det är tillåtet att ha en knäpp idé. Det är alla till gagn om någon är framgångsrik. Alla vinner på att någon blir rik. Och det är inget fel i att misslyckas. Konkurser kan vara början till något nytt och bättre.

Alf: För mig är betydelsen i småföretag framför allt kulturell. Det här handlar inte om quick-and-dirty lösningar, utan om att ändra attityder. Givetvis lyckas ju inte alla småföretag, men det att man stöder grundandet av sådana kan skapa ett klimat där vi avdramatiserar entreprenörskapet och gör det till något attraktivt. Vi behöver förebilder, exempel, en känsla av att det kan vara kul att vara entreprenör! Det ska bara inte handla om att ge startpeng, utan kanske snarare att ta bort förordningar och regler som försvårar och förhindrar startande.

Mårten: Beskattningen och arbetsmarknadsvillkoren bör ses över. Det måste vara lätt att både anställa folk och låta folk gå. Det måste vara attraktivt att investera i små och nya företag.

Alf: Ett bra arbetsklimat är ett som både utmanar och möjliggör, inte ett som bara är ”trevligt”. Det riktigt stora problemet på våra arbetsplatser är att folk blir rätt uttråkade – det är samma sak hela tiden, och folk vänjer sig vid att bara komma och sitta av tiden.

Mårten: Om Finland vill vara företagarvänligt, så behövs en ändring i attityder, som måste synas på alla håll och alla nivåer i samhället. Pressen bör skriva om företagen och företagandet som något positivt. Bort med de avundsjuka skandalartiklarna och in med djuplodande artiklar om hur och varför någon lyckades eller misslyckades. Universiteten bör öppna sig för entreprenörialismen och låta företagare föreläsa om företagandet. Den offentliga makten och det offentliga livet måste visa uppskattning för dem som bygger upp affärsverksamheter.

Maailmanvalloittaminen

Mårten: Man behöver sisu. Man får aldrig ge upp. Aldrig. Man kan ändra planerna och ta ny sats. Men man får inte ge upp. Söker man framgång i en ny kultur måste man också vara öppen för nya intryck – öppen att lära sig nya knep.

Alf: Framtiden överraskar oss alltid. Men jag tror att det finns ett antal saker vi borde satsa mera på. En är vatten, vattenrening och clean-tech som har ett fokus på vatten och mat. Vi är bra på det, och detta kommer att vara en enorm fråga i framtiden. Det andra är med-tech, särskilt åldringsvård. Finland kunde bli ett ledande land inom “geri-innovation”, och det behövs.

Mårten: Vinterdäck är en god affär för Nokian Renkaat, men marknaden är begränsad till kallt klimat. Angry Birds, å sin sida, är något som alla människor i hela världen kan fatta tycke för. Och eftersom det i dag finns 3 miljarder människor med en mobiltelefon så är också marknaden för mobilspel enorm.

Alf: Man borde ställa många frågor: ”Varför blev den där kunden arg?”, ”Behöver vi göra saker på det här sättet?”, ”Vad skulle du vilja ändra i ditt arbete?”. Frågor gör att vi funderar på saker och kanske kan belysa saker, som annars ingen tänker på.

Mårten: När man har en bra produkt måste man göra den relevant för de ledande trendsättarna i branschen. Man måste få igång en grupp passionerade kunder som gärna sprider budskapet vidare till andra. Och så måste man hitta en distributionskanal som når ut till alla kunder. Internet är världens största och billigaste distributionskanal. Det kostar praktiskt taget ingenting att få ut sitt budskap och sin produkt den vägen. Men det är mycket svårt att nå över nyhetströskeln och bli relevant för alla.

Mårten: När man kommit så långt att man har kunder måste man skapa hållbara kundförhållanden. Vare sig man säljer maskiner eller avancerad programvara är det viktigt att lyssna på kunderna och ge dem fantastisk kundservice. I kundkontakten lär man sig också vad som fungerar och vad som inte fungerar och så kan man göra förbättringar i produkten.

Mårten: Finland har länge varit med om att erövra världen. Tänk bara på Nordenskjöld när han seglade runt Ryssland eller Mika Waltari när han erövrade Egypten utan att ens besöka landet eller Max Jacobson när han nästan kunde ha varit en kandidat för FN:s generalsekreterarpost. Under de senaste decennierna har världen blivit avsevärt mycket större. Det räcker inte längre med att etablera sig i Sverige och Europa och USA. I dag består affärsvärlden av mäktiga marknader också i Kina, Indien, Brasilien och andra stora länder.

Täältä löydät online-sessiot kokonaisuudessaan: ALF ja MÅRTEN.