Vapauta itsesi!

Vapauta itsesi!

 

Työläiset PROLETÄRER, orjat SLAVAR, sankarit HJÄLTAR. Ylityöllistetyt ÖVERSYSSELSATTA, alityöllistetyt UNDERSYSSELSATTA. Ylistetyt PRISADE, alistetut KUVADE. Kesä on työtä tekevien ja tekemättömien kukoistusaika BLOMSTRINGSTID. Ole oma pomosi CHEF. Myönnä itsellesi loma SEMESTER. Heitä vapaalle SLÄPP LOSS!

Uffe Yksinyrittäjällä ENSAMFÖRETAGARE kannattaa olla hyvät suhteet esimieheensä.
Mårten Jokainen on itsensä paras renki SJÄLV ÄR BÄSTA DRÄNG.
Mia Ei ole helppoa olla ylityöllistetty ÖVERARBETAD ja alipalkattu UNDEBETALD.
Sari Työstä FRÅN ARBETE kesälaitumelle TILL SOMMARBETE.
Marcus Alainen, kollega ja työntekijä ovat ruotsiksi kanssatyöntekijöitä MEDARBETARE.
Sisko Luovuus SKAPANDET tukahtuu ilman taukoja PAUSER.
Matti Hyvin suunniteltu VÄL PLANERAT on puoliksi tehty HÄLFTEN GJORT, huonosti suunnitellusta tulee puolivalmista HALVFÄRDIG.
Arne Silmäni lepäävät MINA ÖGON VILAR kun näen sinut NÄR JAG SER DIG.